93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’Escola Pia d’Igualada us convida a participar del seu procés de millora continua mitjançant aquest canal de comunicació entre famílies i escola. Sense perjudici de les altres formes de comunicació que ja teniu al vostre abast, posem a la vostra disposició una bústia on qualsevol persona pugui expressar suggeriments, propostes de millora, reclamacions, agraïments o qualsevol altre tipus d’observació que permeti millorar la nostra tasca educativa. Indiqueu, si us plau, les vostres dades a fi de poder donar-vos resposta si s’escau.

X