93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

El primer cicle d’educació infantil (llar d’infants) és la primera etapa educativa que els infants poden cursar a la nostra escola. Aquest està estretament vinculat al segon cicle (parvulari), mantenint una relació de coherència i continuïtat, proporcionant als infants contextos educatius que ampliïn, diversifiquin, complementin i, si cal, compensin les experiències viscudes en el context familiar. Els infants a la nostra escola es senten acollits, valorats i estimulats a créixer. Troben un ambient que afavoreix el creixement harmònic de la seva personalitat. Aprenen progressivament a coordinar el seu cos i avancen en la seva autoestima i seguretat personal. Treballem perquè progressin en la seva capacitat de comunicació i sobretot en la seva autonomia personal, d’acord amb la seva diversitat. L’important és que gaudeixen d’un context positiu, feliç i socialment integrador. L’assoliment de tot el mencionat anteriorment es fa a través del joc i l’experimentació.

És una etapa educativa on treballem per posar unes bones bases, unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats d’una forma global i integradora, motivadora i alhora enriquidora. En aquest moment és molt important ajudar als nostres infants a aconseguir el grau de maduresa afectiva i emocional que correspon a la seva edat i a formar-se una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres. És l’etapa on el procés d’adquisició d’hàbits i rutines serà més viu fent-lo valer-se per sí mateixos i col·laborant amb els companys. Després de la família, és l’escola qui continua la tasca educativa i socialitzadora i és per això que la relació, la comunicació i l’actuació conjunta és bàsica per aconseguir la coherència necessària per fer-los créixer amb una seguretat i un equilibri emocional tan necessàries per al seu desenvolupament. La nostra línia és la de respectar el ritme de cada infant afavorint la motivació per allò que es proposa a l’escola. El joc i la pròpia experiència són la base de l’aprenentatge. Sabem que aquest serà significatiu sempre que vinguin de les pròpies descobertes i experiències.

 

Dins les diferents àrees treballem a partir de les següents metodologies…

TREBALL PER PROJECTES

Per mitjà del treball per projectes ajudem als nostres infants perquè s’expressin a través dels diferents llenguatges. Explotem les temàtiques dels projectes de la Llar d’Infants amb les 4 estacions de l’any.

DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES

A la Llar d’Infants treballem perquè els nostres infants vagin aprenent, amb coherència a la seva edat, a anar desenvolupant de manera autònoma els propis hàbits d’higiene. El nostre principal objectiu és vetllar perquè els nostres infants es sentin segurs i a gust en tots els moments del dia.

Basant-nos en la metodologia de Bernard Aucouturier, treballem el cos a la sala de psico partint de la iniciativa del propi infant i de la seva espontaneïtat motriu. La mestra ofereix un material determinat i, seguint una dinàmica concreta cada dia, els infants tenen llibertat per fer i desfer en funció de les seves necessitats i els seus interessos. La rutina es repeteix, cosa que els permet anticipar-se a cada acció, els dóna seguretat i potencia la seva autoestima per a construir amb solidesa la seva pròpia identitat. Es treballa el cos de forma vivencial i globalitzada. A partir de les propostes que es fan a la sala, es potencia i es treballen totes i cada una de les capacitats motrius dels infants partint de la seva pròpia iniciativa.

‘L’infant no juga per aprendre, aprèn perquè juga’ (B. Aucouturier)

L’Escola aposta per l’educació emocional, com a eix imprescindible per a formar persones, humanes, compromeses, íntegres i amb habilitats socials suficients per afrontar els reptes socials i viure una vida plena i feliç. La intel·ligència emocional es defineix com la capacitat de reconèixer els sentiments propis, aliens, de motivar-nos i de manejar bé les emocions, en nosaltres mateixos i en les nostres relacions. El Bagul de la Felicitat està ple de recursos lúdics per a treballar l’autoestima, l’afectivitat, la comunicació i les emocions. Activitats que ajudaran els més petits a trobar el camí cap a la felicitat.

DESCOBERTA DE L'ENTORN

La Panera dels Tresors és un cistell de vímet on posem objectes de la vida quotidiana escollits amb molta cura perquè l’infant els toqui, percebi el seu pes, la seva temperatura, les olors, etc. Estimula el pensament i la coordinació ull-mà-boca. És una activitat de concentració, exploració i atenció que consisteix en redescobrir el joc que al llarg de generacions han practicat els infants dins de casa seva. Per tant, podem posar-hi objectes que no siguin perillosos, que no es trenquin amb facilitat i que l’infant no es pugui empassar.

El joc heurístic és una activitat de joc com a continuació de la panera dels tresors. Aquest aprofita les accions espontànies dels petits i les potencia, contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions dels infants. Aquest joc té dues fases, la primera d’exploració del material podent combinar uns objectes amb els altres i la segona de recollida i classificació del material a les caixes amb l’orientació de l’educadora.

Des de ben petits els infants senten interès per la descoberta i curiositat pel seu entorn, curiositat que els impulsa a explorar i a intentar comprendre. Els infants aprenen tant jugant i vivint, com parlant i observant, o imitant i inventant. I tot això s’esdevé en la vida diària; els diferents esdeveniments i situacions, les converses, els comentaris i les actituds dels adults i dels companys són els fets que s’interrelacionen i que ajuden a augmentar la comprensió de l’infant. Cal anar més enllà de la simple manipulació; cal ajudar els nens/es a establir correlació entre experiència i llenguatge. Cal posar paraules a les seves accions i ajudar-los a expressar allò que fan o que volen fer.

En aquesta activitat els infants exploren lliurement el material de les safates tot experimentant les relacions que s’estableixen entre els materials i els diferents objectes que tenen al seu abast. Formulen les seves pròpies hipòtesis tot preguntant-se: això què és?, què puc fer?, què passarà?, què aconseguiré?, etc. Són ells mateixos els protagonistes dels seus aprenentatges i descobertes. És una activitat en la qual els infants exploren a partir de la manipulació amb diversos materials. Estructuren la ment mitjançant la informació que reben de l’experimentació, ja que fan servir els cinc sentits al màxim.

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Treballem l’expressió oral a partir d’un recull d’expressions escrites (refranys, endevinalles, dites populars, poesies, embulls, contes) encaminats a desenvolupar les habilitats de discriminació auditiva, model de pronúncia, ampliació de vocabulari, i a potenciar la capacitat de memoritzar.

Introduïm la llengua anglesa a P2 per tal que els infants comencin a familiaritzar-se amb ella. Fem una sessió setmanal on, mitjançant el joc i els recursos audiovisuals com són les cançons, els flashcards, vídeos, etc., els infants s’acostumen a sentir aquesta nova llengua i comencen a dir-ne algunes paraules. Se segueixen els projectes que es treballen a la classe, de manera que adquireixen els conceptes principals en les dues llengües: català i anglès. Els preparem per iniciar el mètode Artigal d’aprenentatge de la llengua anglesa que iniciaran a P3.

Es defineix el bit com a unitat mínima d’informació que arriba a l’infant a nivell visual i auditiu. Cada dia al matí, els infants i la mestra s’asseuen en rotllana i van mirant i repetint allò que ensenya la imatge dels 10 bits de la sèrie corresponent. Hi ha diferents tipus de bits, els enciclopèdics, els matemàtics, els d’imatges i els de lectures.

PROJECTES

Responent al Projecte Compartit, a la Llar d’Infants realitzem diferents activitats per compartir, a l’escola, estones i trobades amb les famílies dels nostres infants. Organitzem diferents tallers, representacions teatrals, festes o tardes en família per a poder compartir plegats el dia a dia dels nostres infants.

Projecte SUMMEM persegueix tres objectius:

a) Potenciar un aprenentatge competencial, significatiu, interessant, útil, contextualitzat i transferible que permeti actuar davant la complexitat de la realitat.

b) Potenciar un aprenentatge que avanci en l’educació i avaluació de les actituds i habilitats.

c) Potenciar el caràcter incusiu de les nostres relacions socials i d’aprenentatge a l’aula.

Per aconseguir aquests tres objectius, treballarem part dels continguts curiculars de forma interdisciplinar amb unes metodologies i tècniques didàctiques que potencien les avantatges de la dimensió social de l’aprenentatge (treball cooperatiu).

Implementació SUMMEM

CURS 2016-17CURS 2017-18CURS 2018-19CURS 2019-20
2n PrimàriaP5P4P3
1r d'ESO1r Primària4t Primària4t d'ESO
3r Primària5è PrimàriaBatxillerat
2n d'ESO6è Primària
3r d'ESO
SERVEIS

Durant les vacances de Nadal, Setmana Santa i la darrera setmana de juliol per als infants. L’Escola està oberta els dies festius de lliure disposició que té establerts.

Està format per psicopedagogues, mestres d’educació especial i logopedes per tal d’atendre totes les situacions que requereixin intervencions i/o orientacions, ja sigui directament als alumnes o bé d’assessorament a les famílies i docents.

L’escola disposa de cuina pròpia per a l’elaboració del menjar i de menjadors per a cada etapa educativa. El menú de la llar està adaptat a les necessitats dels petits. Hi hà una comissió de menjador amb famílies i educadores de la llar que vetlla per aquesta adaptació del menú. Mentre l’infant menja triturat (P0 i P1) les famílies poden portar el dinar de casa. En el moment en què s’introdueix el sencer, els infants mengen el dinar que fan a l’Escola. L’Escola disposa d’un menjador pedagògic, on els pares i alumnes poden dinar plegats.

CREIXEMENT PERSONAL I FAMILIAR

Espai obert a qui s’interessi per aprofundir la formació personal en aspectes relacionats amb la fe cristiana.

Modalitat de trobades, formació, diàleg. Sessions entre una i dues hores, amb temes diversos: creixement personal, professional, temes educatius…

Club de lectura per a pares i mares, que llegeixen el mateix llibre i es troben per comentar-ho. Així, al gust de la lectura individual s’hi afageix la riquesa del compartir, per enriquir l’experiència lectora. Al mateix temps, és un espai de trobament amb altres persones, més enllà de la lectura.

Celebració adaptada per a nens i nenes que hi vénen en família. El primer diumenge de cada mes.

Pont de Voluntariat per a pares, mares i alumnes.

HORARIS LLAR D'INFANTS

CURSMATÍTARDA
LLAR D'INFANTS
7:45 a 8:30Acollida matinal17:15 a 19:00Espai de permanència
8:30 a 13:15Els alumnes entraran acompanyats per les seves famílies a les aules.14:45 a 17:15
Els recolliran a les seves aules.
X