93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

La coherència del projecte de l’Escola Pia es fonamenta en una acció educativa que dóna protagonisme a l’alumne i que fa de la relació educador-alumne l’element central.

Els valors només s’aprenen des de l’experiència, l’exemple i les vivències quotidianes. Els valors, per aprendre’ls, s’han de viure. Per aprendre valors a l’escola, el que cal és sobretot que els fem ben vius i ben tangibles.

Els valors es fan reals quan deixen de ser bones intencions per esdevenir vida i deixem d’instruir, per acompanyar persones, a cada un dels nois i noies  com a únics i irrepetibles, des de la confiança que sempre tothom pot aprendre i ser millor persona.

Una escola on els valors siguin el primer de tots els aprenentatges, aquest és el gran repte del nostre Projecte Educatiu.

A l’escola, la importància del procés d’aprenentatge i del nivell acadèmic que han d’assolir els alumnes és evident per si mateixa. Però, més enllà d’aquest repte, l’escola també fa seu l’objectiu d’ajudar els nois i joves a créixer i madurar en la seva dimensió interior, ètica i transcendent per tal que esdevinguin persones autònomes, crítiques i solidàries. Aquest repte fa que l’escola sigui no només un centre d’ensenyament i esdevingui un veritable espai educatiu.

Per tal que aquest objectiu últim sigui veritablement possible, prenem consciència de la importància de fer, més enllà d’un acompanyament acadèmic, un seguiment tutorial i acompanyament personal de l’alumne que es fonamenta en els següents punts:

 1. Totes les persones que treballem a l’escola som educadors i tutors en el sentit que tots som, per als alumnes, models i punts de referència en les interrelacions que establim.
 2. El nostre treball ha de donar-se sempre en un marc de diàleg, sintonia, col·laboració i complicitat amb les famlíes.
 3. Aquest acompanyament personal es dóna d’una manera privilegiada en l’àmbit de la tutoria. Per aquest motiu, la potenciem assignant una gran part de la nostra dedicació al seguiment tutorial: reunions de pares, tutories grupals, trobades individuals i amb les famílies.

Accions:

 • Pla d’acollida i acompanyament dels alumnes nous i de les seves famílies: reunions tutorials abans de començar el curs, dinàmiques de grup, acollida d’adaptació a Educació Infantil, Nit dels Mussols, Fem tallers a l’escola.
 • Pla d’Acció Tutorial transversal en torn l’educació en valors, educació emocional, educació per a la salut, orientació acadèmica i professional, etc.
 • Apadrinaments entre alumnes d’Educació Primària i Infantil.
 • Xerrades d’educació en valors per als alumnes de totes les etapes.
 • Presència transversal del lema de curs.
 • Oferta d’Espais per al creixement personal.
 • Assessorament des del Departament Psicopedagògic.
 • Col·laboració amb campanyes solidàries: Banc d’Aliments, Creu Roja, Fundació Educació Solidària, Fundació La Marató de TV3.
 • Projectes de voluntariat en col·laboració amb entitats solidàries d’Igualada i comarca.
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Jornada interescoles a 1r de Batxillerat entorn a la filosofia Fem Àgora.
 • Estades a cases de colònies i viatges de final d’etapa per a la millora de la convivència.
 • Tallers de jocs cooperatius a Educació Infantil i Primària.
X