93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

La Robòtica ens permet la creativitat en la resolució de problemes i el descobriment autònom de la ciència i la tecnologia podent-se aplicar en qualsevol àmbit.

L’objectiu és resoldre reptes, crear situacions i entendre conceptes amb l’experimentació i la pràctica dels robots treballant en equip i de manera multidisciplinar.

 

Accions per al curs 2015-2016:

Introduïr la Robòtica a Infantil i Primària plantejant reptes simples.

A 6è de primària, 2n i 3r d’ESO dissenyar, muntar i programar un robot i que els alumnes es desenvolupin gràcies a l’autoaprenentatge i el treball en equip.

Explicar de manera pràctica conceptes de ciència i tecnologia del món real amb l’ajuda dels robots.

A secundària, crear situacions i reptes de diferents àrees i nivells que es puguin resoldre a partir de la programació amb robots i descobrir els diferents algoritmes per arribar a la solució més òptima.

Fomentar i oferir l’activitat de robòtica en l’espai de les activitats extraescolars.

X