escola_multiL’Escola Pia valora molt positivament i potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres en tant que aquest no només possibilita el coneixement i la inserció social i laboral en un món globalitzat, sinó que esdevé un camí que ajuda a percebre la riquesa d’un món multicultural.

L’Escola Pia d’Igualada és Escola Multilingüe des del curs 2011-2012, fent nostre el repte de potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres, essencial en una societat multicultural.

Per aquest motiu, la nostra escola incorpora les llengües estrangeres i el valor de la multiculturalitat des de l’Educació Infantil al Batxillerat, tant a nivell curricular com a extraescolar, potenciant projectes i intercanvis.

Un projecte educatiu que fomenta la multiculturalitat i el multilingüisme a l’escola introduint tres llengües estrangeres en el currículum, impulsant projectes i intercanvis: llengua anglesa, llengua francesa i llengua alemanya.

 

PROJECTE CURRICULAR MULTILINGÜE:

Comitè Escola Multilingüe d’alumnes.
Activitats d’Aprenentatge – Servei en llengües estrangeres entre alumnes de diferents etapes educatives.
Celebració de la Diada Europeu de les llengües.
Participació en el Projecte europeu Alden Biesen, a Brussel·les.

LLENGUA ANGLESA:
Ensenyament de la llengua anglesa des de la Llar d’Infants.
Mètode Artigal per a l’etapa d’Educació Infantil i Primària.
Desdoblaments setmanals de llengua anglesa a Educació Primària i ESO.
Preparació per als exàmens de llengua anglesa KET i PET.
Organització dels exàmens de nivell FIRST.
Potenciació de la llengua oral anglesa amb l’ajuda d’auxiliars de conversa natius.
Tallers complementaris de llengua anglesa per als alumnes de 1r d’ESO.
Tallers complementaris de reforç de llengua anglesa per als alumnes de Batxillerat.
Classes de preparació per al nivell First (B2) a Batxillerat.
Tallers de llengua anglesa a l’espai educatiu del menjador.
Celebració de festes tradicionals angleses: Hallowen, Christmas, Easter…

LLENGUA FRANCESA:
Iniciació a la llengua francesa a 5è d’Educació Primària.
Llengua francesa al llarg de tota l’ESO.
Intercanvi amb l’escola COLLÈGE BERNARD DE FONTENELLE, de França.

LLENGUA ALEMANYA:
Iniciació a la llengua alemanya a 5è d’Educació Primària.
Llengua alemanya a 2n cicle d’ESO.
Intercanvi amb l’escola PAUL-GERHARDT-SCHULE, d’Alemanya.