93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

Com a Escola Associada, el nostre Projecte Educatiu pren com a referència els valors essencials dels drets humans, la cultura de la pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures.

Les Escoles Associades de la UNESCO van néixer el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar. Formen una xarxa, la Red PEA (Pla d’Escoles Associades).

L’Escola Pia d’Igualada és Escola Associada des de l’any 1997 i pertany a la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO de Catalunya (XEAUC).

Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).

Com a Escola Associada a la UNESCO, l’Escola Pia d’Igualada es compromet a desenvolupar i integrar en el seu Projecte Educatiu el següents objectius:

 • Els valors essencials dels drets humans i de la cultura de la pau. En aquesta línia, defensem la solidaritat i la justícia com a principis ètics que han de regir totes les accions.
 • El valor de la pluralitat cultural i del diàleg entre les cultures. En aquesta línia, defensem la multiculturalitat com a un valor imprescindible per a la convivència i tota expressió cultural i artística com a expressió de l’esperit humà.
 • El valor del medi ambient i de la biodiversitat. En aquesta línia, defensem una concepció de la ciència i de l’economia que superposa la sostenibilitat econòmica i social de tots a la riquesa d’una minoria.
 • El valor del patrimoni cultural. En aquesta línia, potenciem al nostre Projecte Curricular el coneixement i divulgació del patrimoni artístic així com la seva valoració com a llegat cultural i la necessitat de conservar-lo.

ACCIONS QUE DESENVOLUPEM:

 • Projecte Escola Verda com a manifestació del nostre compromís en la defensa de la natura.
 • Projecte Escola Multilingüe com a manifestació del nostre compromís en la defensa del valor de la multiculturalitat.
 • Educació per la Pau: materials d’Acció Tutorial, Celebració del DENIP, projectes de voluntariat…
 • Celebració del Dia europeu de les llengües: 26 de setembre
 • Celebració del Dia internacional de la poesia: 21 de març
 • Celebració del Dia internacional del patrimoni: 18 d’abril
 • Celebració del Dia internacional del llibre: 23 d’abril
 • Celebració del Dia internacional del medi ambient: 5 de juny
 • Educació en el valor del patrimoni artístic i cultural: present al currículum, matèries optatives, visites i activitats interetapes.
 • Educació en el valor del patrimoni cultural immaterial: celebració de festes tradicionals a Educació Infantil i Primària.
 • Convocatòria dels Premis Sant Josep de Calassanç per al foment dels valors de la solidaritat i la defensa dels drets humans.
X