93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’Escola i les famílies, a través dels diferents òrgans de gestió i de participació, de la pròpia escola i de les AMPA, es comprometen mútuament a desenvolupar un projecte compartit de tota la comunitat educativa, adaptat operativament a cadascuna de les institucions escolars de l’Escola Pia de Catalunya.

El nostre Projecte  només es realitzable si tots els membres de la comunitat educativa l’assumim i hi col·laborem per dur-lo a terme.

Així, vosaltres, pares i mares, heu de veure reflectida en aquesta proposta l’opció d’escola que heu fet en funció, precisament, dels valors que s’hi promouen; i, per tant, a nivell educatiu, nosaltres –família i escola- hem de caminar junts de manera coordinada i en contacte permanent.

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE:

 

Comunicació: Ajudar a millorar el coneixement de la institució, millorant la informació i la comunicació institucional a les famílies.

  · Reunions de pares: dues al llarg del curs.

  · Publicació de Can Colapi: butlletí informatiu mensual.

 

Implicació educativa: Ajudar a millorar el procés ensenyament – aprenentatge, millorant la implicació de les famílies dels alumnes.

  · AMPA Escola Pia Igualada: Amb reunions mensuals i organitzada en comissions de treball, Tallers i sessions formatives d’orientació educativa per a pares i mares

  · Pares delegats a tots els cursos: reunions trimestrals amb Direcció i relació constant amb les famílies.

  · Trobades tutorials amb les famílies.

  · A Educació Infantil i Primària: entrada de les famílies a l’aula per compartir coneixements i realització conjunta d’activitats i festes.

  · A Batxillerat: taula rodona d’orientació professional i comissió per a la festa de Batxillerat.

  · Plataforma Educamos: Accés directe al coneixement del procés d’avaluació, avís d’absències i retards, comunicació de deures, etc.

 

Cohesió social: Ajudar a millorar la sensibilitat social i la solidaritat, millorant la participació de les famílies en l’àmbit de l’escola i el seu entorn comunitari.

  · Activitats organitzades per l’AMPA:, cursos de cuina, d’educació física…, xerrades obertes a tota la comunitat educativa, activitats esportives, Activitats extraescolars, Carnestoltes, Excursions familiars.

  · Diada Solidària i Familiar

 

Compartir Valors: Ajudar a millorar l’estil de vida de les persones i les famílies, millorant les oportunitats de compartir espais de creixement personal i valors.

  · Projectes de creixement personal: grups de reflexió, borsa de voluntariat, col·laboració en diferents projectes educatius.

 

ET RECOMANEM:

X