93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

L’Escola Pia d’Igualada assumeix, com a un tret identificatiu del seu Projecte, que l’alumne és l’eix central de tota acció educativa i, coherents amb el fet que els nostres alumnes són els ciutadans del futur, els eduquem potenciant la seva participació creant espais i temps que possibiliten la seva participació en la vida escolar i el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa amb el seu entorn.

L’Escola Pia ofereix un Projecte Educatiu que pretén educar els seus alumnes en la responsabilitat, la visió crítica, el respecte i el compromís ètic d’estar disposat a actuar per a la millora de la societat.

Aquesta fita educativa només és possible en una escola oberta, arrelada i transformadora que s’organitza potenciant la participació dels seus alumnes en la vida escolar; d’aquesta manera, l’escola esdevé un espai en què és veritablement possible l’assoliment de la competència social i ciutadana.

 

ACCIONS QUE DESENVOLUPEM:

– Associació d’alumnes de l’Escola Pia d’Igualada.

– Comitè d’alumnes Escola Verda.

– Comitè d’alumnes Escola Multilingüe.

– Comitè Creixement Personal.

– Cursos de formació per als delegats de classe

– Manual de dret i deures dels delegats.

– Assemblees de classe trimestrals per avaluar la vida escolar.

– Es vetlla per la distribució de càrrecs i responsabilitats entre els alumnes del grup i es revisa amb l’alumnat el seu compliment.

– Reunions trimestrals dels delegats amb el tutor.

– Reunions trimestrals dels delegats amb el coordinador.

– Reunions trimestrals dels delegats amb la Direcció.

– Incorporació d’alumnes a les comissions de treball dels professors.

– Aportacions dels alumnes en les juntes d’avaluació.

– Trobades amb altres delegats de l’Escola Pia de Catalunya.

X