L’Escola Pia d’Igualada assumeix, com a un tret identificatiu del seu Projecte, que l’alumne és l’eix central de tota acció educativa i, coherents amb el fet que els nostres alumnes són els ciutadans del futur, els eduquem potenciant la seva participació creant espais i temps que possibiliten la seva participació en la vida escolar i el desenvolupament d’una actitud crítica i compromesa amb el seu entorn.

L’Escola Pia ofereix un Projecte Educatiu que pretén educar els seus alumnes en la responsabilitat, la visió crítica, el respecte i el compromís ètic d’estar disposat a actuar per a la millora de la societat.

Aquesta fita educativa només és possible en una escola oberta, arrelada i transformadora que s’organitza potenciant la participació dels seus alumnes en la vida escolar; d’aquesta manera, l’escola esdevé un espai en què és veritablement possible l’assoliment de la competència social i ciutadana.

ACCIONS QUE DESENVOLUPEM:

– Associació d’alumnes de l’Escola Pia d’Igualada.

– Comitè d’alumnes Escola Verda.

– Comitè d’alumnes Escola Multilingüe.

– Comitè Creixement Personal.

– Cursos de formació per als delegats de classe

– Manual de dret i deures dels delegats.

– Assemblees de classe trimestrals per avaluar la vida escolar.

– Es vetlla per la distribució de càrrecs i responsabilitats entre els alumnes del grup i es revisa amb l’alumnat el seu compliment.

– Reunions trimestrals dels delegats amb el tutor.

– Reunions trimestrals dels delegats amb el coordinador.

– Reunions trimestrals dels delegats amb la Direcció.

– Incorporació d’alumnes a les comissions de treball dels professors.

– Aportacions dels alumnes en les juntes d’avaluació.

– Trobades amb altres delegats de l’Escola Pia de Catalunya.

1r A ESO: Gemma Casadesús

Guillem Ribas

1r B ESO: Jan Mallart

Lia Vidal

1r C ESO: Teo Carner

Laia álvarez

1r D ESO: Víctor Olivan

Marina Martin

2n A ESO: Emma Díaz

AnnaTorras

2n B ESO: Pau Arús

Miriam Santano

2n C ESO: Laia Contreras

Jordi Pelfort

3r A ESO: Joan Gual

Carla Bofarull

3r B ESO: Carlotta Valentinis

Jaume Mallart

3r C ESO: Carla Domingo

Gerard Garriga

    4t A ESO  Sergi Ger

Gal·la Torrents

4t B ESO Elsa Bisbal

Roc Caparrós

4t C ESO Barbara Hernández

Marçal Rodriguez

1rA BATXILLERAT: Miguel Aguado

Steen Knudsen

1rB BATXILLERAT: Lola Forn

Aura Olivan

1rC BATXILLERAT: Jordi Camps

Núria Fernàndez

2nA BATXILLERAT: Núria Admetller

Maria Farrés

2nB BATXILLERAT: Paula Guarro

Toni Cervelló

2nC BATXILLERAT: Jaume Morera

Maria Valls

PFI cuina: Ivan Esteve

Pep Miró

PFI Imatge: Emma Pons

Nora Tamuh

PFI Microsistemes: Michael Torres

David Puga

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES
President  Víctor López
Sots president  Gal·la Torrents
Secretari Roger Ter
Vocals  Anna Torras i Pau Arús
Representant de la Comissió i Comitè  Escola Verda Paula Berrocal
Representant de la Comissió Certamen Literari Maria Farrés
Representant de la Comissió Animació de la Lectura Marta Pérez
Representant dels delegats de 1r d’ESO Jan Mallart
Representant dels delegats de 2n d’ESO Miriam Santano
Representant dels delegats de 3r d’ESO Carla Bofarull
Representant dels delegats de 4t d’ESO  Elsa Bisbal
Representant dels delegats de 1r de Batxillerat Jordi Camps
Representant dels delegats de 2n de Batxillerat Nico Eberlé
Representant de l’àmbit de la FP Pep Miró
Representants del Consell Escolar Eudald Font

Steen Knudsen

ALUMNES AL SECRETARIAT: Steen Knudsen

Víctor López