93.803.27.00 / 636.489.727 Plaça Castells, 10 (Igualada) CONTACTES

A l’escola, treballem perquè els nens i joves trobin l’acolliment que els encoratgi a la descoberta, amb realisme i entusiasme, de les pròpies possibilitats i limitacions perquè, amb creativitat, es preparin per a la vida personal, professional i ciutadana.

L’Escola Pia d’Igualada incorpora els projectes d’emprenedoria al seu Projecte Curricular dels alumnes d’Educació Primària, 3r i 4t d’ESO i 1r Batxillerat.

La finalitat és promoure l’esperit emprenedor i afavorir l’adquisició de les capacitats, els valors i les habilitats que comporta l’emprenedoria.

L’Escola s’ha associat amb la Fundació Junior Achievement per desenvolupar tot un seguit de programes.

Amb fidelitat al nostre Caràcter Propi, l’Escola Pia desenvolupa la seva tasca docent amb la intenció de transmetre coneixements útils i pràctics per a la vida.

En aquesta línia, els projectes d’emprenedoria ofereixen espais i temps educatius en què, d’una manera privilegiada, ens permeten desenvolupar actituds i habilitats imprescindibles perquè els nostres alumnes assoleixin competències professionals i socials.

Un projecte emprenedor situa l’alumne davant d’un repte que l’exigeix creativitat i responsabilitat, autonomia i capacitat de treball en equip, autoconeixement i empatia, visió crítica i capacitat de resolució… Si aquests projectes els  inserim en un context real i, a més a més, els donem una finalitat solidària i compromesa per millorar l’entorn, creem situacions molt potents des d’una perspectiva educativa.

Accions:

  • Programa Aprendre a aprendre: La nostra ciutat de Junior Achievement a 4t i 5è de primària.
  • Programa Miniempreses de creació d’empreses a càrrec dels alumnes de l’itinerari econòmic-social de 4t ESO per simular la gestió empresarial.
  • Programa Simulació de direcció estratègica d’empreses per alumnes de 1r de Batxillerat social.
  • Programa Campament d’innovació”per alumnes de 1r Batxillerat social.
  • Programa Ètica en acció, desenvolupat per alumnes de 3r ESO.
  • Realització d’un projecte d’emprenedoria a càrrec d’alumnes de 3er ESO.
  • Oferiment d’accions formatives adreçades a la millora la competència comunicativa dels alumnes de Batxillerat (Aula Oberta: Curs Aprèn a parlar en públic).
X