Erasmus+ és el  programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. Els objectius bàsics del programa són:

  • L’assoliment de competències i capacitats rellevants i d’alt nivell (bàsiques, transversals, d’emprenedoria, en llengües estrangeres i digitals)
  • La inclusió social i, en especial, la diversitat, la igualtat, la no discriminació i la no segregació (que facilitin l’adquisició competències interculturals i cíviques, l’alfabetització digital, el pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i el racisme; la participació social i educativa d’aprenents amb dificultats).
  • El foment de pedagogies obertes i innovadores, en l’era digital; i l’educació participativa, amb les TIC com a motor de canvi sistèmic.
  • La millora en l’aprenentatge de les llengües, sobretot l’anglès.

Com a projecte d’escola estem participant a Erasmus+ K2: ‘Migration’ amb 7 països més: Suècia, Austria, Alemanya, Romania, Croàcia, Itàlia i Turquia. Les activitats que es realitzen en aquest projecte són portades a terme per alumnes de primària i secundària entorn al tema  ‘Migration’ i es treballa l’anglès, les TIC i la creativitat artística.